• CHRIS

CHRIS

18,000,000

Mã: DCD05

Đơn vị tính:

Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

Dòng sơn đen + Dòng sơn nhũ đồng

Ghi chú:

Số lượng đặt mua:


Sản phẩm cùng loại

  • VSK13 -
  • VSK34 -
  • SG03 -
  • SG02 -
  • SG01 -
  • VS01 -
  • VSK42 -
  • PN01 -
  • PK01 -
  • Thông tin sản phẩm

Thông tin sản phẩm

Thương hiệu : B.PURE HOME INTERIOR
Kích thước sản phẩm : W1150XH800

Nhập email của bạn để đăng ký vào danh sách nhận bản tin.