• z3304068717680 1a44e58c0c0a1d168e6608e8206715df
 • z3304068715139 35a5fe54453f62b477548b081eb5d9db
 • z3304068726455 47eada47c0bd1d3d9a3d12abcf6a5208
 • z3304068718605 54256f88be264a308052dbafba5cae62

ELISE

22,000,000

Mã: DHD48

Đơn vị tính:

Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

Ghi chú:

Số lượng đặt mua:


Sản phẩm cùng loại

 • VSK13 -
 • VSK34 -
 • SG03 -
 • SG02 -
 • SG01 -
 • VS01 -
 • VSK42 -
 • PN01 -
 • PK01 -
 • Nội dung
 • Thông tin sản phẩm

KÍCH THƯỚC

Đ1: W415xH282

Đ2: W687xH386

Đ3: W490xH337

Thông tin sản phẩm

Thương hiệu : B.PURE HOME INTERIOR
Màu sắc : DÒNG SƠN GOLD & NHŨ ĐỒNG

Nhập email của bạn để đăng ký vào danh sách nhận bản tin.