• z3304068608469 42fefb0d921c83137a0bae668e20dfe2
 • z3304068708367 21b2a24dd19476b649e326b36b3b6f40
 • z3304068742453 570ed4c68528f2605ecd5115e67025d7
 • z3304068793676 0fb20a2afafb43ac7822ee285e4e4379

HAVANA

18,000,000

Mã: DHD15

Đơn vị tính:

Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

Ghi chú:

Số lượng đặt mua:


Sản phẩm cùng loại

 • VSK13 -
 • VSK34 -
 • SG03 -
 • SG02 -
 • SG01 -
 • VS01 -
 • VSK42 -
 • PN01 -
 • PK01 -
 • Nội dung
 • Thông tin sản phẩm

KÍCH THƯỚC

01: W500xH360

02: W250xH800

03: W600xH340

04: W400xH500

Thông tin sản phẩm

Thương hiệu : B.PURE HOME INTERIOR
Màu sắc : DÒNG SƠN GOLD & NHŨ ĐỒNG

Nhập email của bạn để đăng ký vào danh sách nhận bản tin.